นายกฯแถลง 1 ธ.ค.เล็งเปิดสถานบันเทิง ให้ขายสุราได้ 1 พ.ย.เปิดประเทศ คัดกรองประเทศเสี่ยงต่ำ

Leave a Reply