Masterplan Phase 1

พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่ขายแล้วพร้อมปล่อยเช่า

พื้นที่ขายแล้ว

 

 

พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่ขายแล้วพร้อมปล่อยเช่า

พื้นที่ขายแล้ว

พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่ขายแล้วพร้อมปล่อยเช่า

พื้นที่ขายแล้ว

พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่ขายแล้วพร้อมปล่อยเช่า

พื้นที่ขายแล้ว

Shop House

Type A

Type B

Type C

Type D

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรไชน่าทาวน์ ศาลายา บนพื้นที่ค้าขายทำเลทอง ฮวงจุ้ยเยี่ยม เดินทางไป-มา
สะดวกสบาย รายล้อมด้วย แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ
สนามกอล์ฟ โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพตัวอย่าง