วันหยุดตามกฎหมายของจีน

วันสำคัญที่รัฐบาลจีนประกาศให้เป็นวันหยุดตามกฎหมาย ได้แก่

วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปกติจะกำหนดให้วันที่ 1-3 มกราคมเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

ในประเทศจีนไม่มีกิจกรรมการฉลองเป็นพิเศษในวันขึ้นปีใหม่

 

เทศกาลตรุษจีน ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ – 7 ค่ำตามปฏิทินจันทรคติของจีน รัฐบาลจีนกำหนดให้ 7 วันนี้เป็นวันหยุดตามกฎหมาย แต่ละปีวันหยุดเทศกาลตรุษจีนจะไม่ตรงกันเนื่องจากเทศกาลนี้ถือตามปฏิทินจันทรคติ

แต่โดยปกติจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ในเทศกาลตรุษจีนชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศจีนจะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

 

วันแรงงานสากล ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี

ตามปกติรัฐบาลจีนจะประกาศให้วันที่ 1-7 พฤษภาคมเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

 

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 1-7 ตุลาคมถือเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

กิจกรรมการเฉลิมฉลองในวันชาติยิ่งใหญ่รองจากเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น

 

สัปดาห์ทอง

วันแรงงานสากลและวันชาติจีนของทุกปีจะเป็นช่วงวันหยุดยาว 7 วันของชาวจีน

ช่วงวันหยุดยาว 7 วันนี้เองที่เรียกว่า “สัปดาห์ทอง” “สัปดาห์ทอง” มีความหมายต่อชาวจีนแต่ละคนต่างกันไป

 

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว วันหยุดยาวช่วงวันแรงงานสากลถือเป็นช่วงเวลาพักผ่อน

เนื่องจากสังคมจีนปัจจุบันมีจังหวะชีวิตที่เร่งรีบและมีแรงกดดันสูงในด้านการเรียนและการงาน

ชาวจีนจำนวนมากจึงเลือกที่จะใช้โอกาสช่วงวันหยุดยาวนี้ในการผ่อนคลายจิตใจ

 
 

ส่วนคนอีกจำนวนหนึ่งเลือกที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว โดยมากก็จะขับรถไปเที่ยวกับครอบครัว

ส่วนคนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นเป็นเวลานานก็มักเลือกพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และครอบครัวที่บ้านเกิด

นักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยถือโอกาสทำงานพิเศษในช่วงวันหยุดนี้ เช่น เป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

และมีคนจีนบางส่วนที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านหรือไปร้านหนังสือ

บางกลุ่มอาจไปเรียนพิเศษหรือเข้าคอร์สอบรม เนื่องจากความจำเป็นด้านการเรียนหรือหน้าที่การงาน

 

นอกจากนี้ กลุ่มชาวต่างชาติที่มาทำงานและใช้ชีวิตในประเทศจีนที่มากขึ้นเรื่อยๆ

บางส่วนก็ได้เข้าไปรวมอยู่ในกระแสนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ทองนี้ด้วย

Leave a Reply