ประกันสังคม เผยขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 แก้ไขหมวดเพื่อรับเงินเยียวยา ย้ำหมดเขตภายในวันที่ 1 ต.ค. 64

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมอธิบายถึงรายละเอียดกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาให้ดำเนินการดังนี้

สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตน ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคม ปรากฎว่าไม่มีสิทธิ์แต่นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 64 และสำนักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ต.ค. 64

กรณีมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดแต่มีสาขาตั้งอยู่ใน 13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการ กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้จากเดิมโดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ต.ค. 64

Leave a Reply