เว็บไซต์ thatsmags ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของจีน รายงานว่าชาวจีนนิยมเดินทางมายังไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเยือนไทยมากกว่า 10 ล้านคน ทำให้ไทยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เหตุผลหลักที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนไทยมากที่สุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการพักอาศัยไม่แพงมากนัก ทั้งยังอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์ของจีนเผยว่า ยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสมาเยือนประเทศไทย เพราะติดขัดเรื่องงบประมาณ หรือไม่มีเวลามากพอที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงได้มีโครงการก่อสร้างช็อปปิงมอลล์เลียนแบบสถาปัตยกรรมไทยขึ้นที่นครกว่างโจว ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากชาวจีนเพิ่มขึ้น

hatsmags รายงานด้วยว่าช็อปปิงมอลล์ดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างคล้ายคลึงกับวัดวาอารามไทย ทั้งยังมีรูปปั้นและการจัดสวนเลียนแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นของไทย ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นช้างสามเศียร เครื่องเงินแกะสลัก ตลอดจนอาคารซึ่งถูกออกแบบคล้ายศาลาและวัดพุทธต่างๆ

ขณะที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกว่างโจวแนะนำว่าช็อปปิงมอลล์ดังกล่าวมีชื่อว่า Guangzhou Siam Garden มีอาณาบริเวณกว่า 30,000 ตารางเมตร โดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกหรืองานฝีมือแบบไทย รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ และร้านอาหาร ไม่ไกลจากถนนอิ๋งปินต้าเต้า แต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในจีนหรือว่านำเข้าจากประเทศไทย

ส่วนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในจีนจำนวนหนึ่งเผยแพร่บทวิจารณ์และภาพถ่ายที่เกี่ยวกับช็อปปิงมอลล์ดังกล่าวซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ

Leave a Reply