สะพานต่ออายุไชน่าทาวน์ศาลายา

ไชน่าทาวน์ศาลายา มีสะพานต่ออายุ ที่จำลองแบบมาจาก Repulse Bay ของเกาะฮ่องกง ตามความเชื่อที่ว่า

การข้ามสะพาน 1 ครั้งเท่ากับต่ออายุได้ 3วันแต่หากข้ามอีกกลับมาก็จะลดอายุลง 3วันเช่นกัน

สะพานต่ออายุที่ไชน่าทาวน์ “ศาลายา”
ชาวฮ่องกงมีความเชื่อว่าเมื่อท่านได้ข้ามสะพานนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะช่วยต่ออายุท่านออกไปอีก 3 วัน

โดยการก้าวขึ้นสะพานก็ก้าวเท้าซ้ายขึ้นสะพานเช่นเคย  แต่มีข้อแม่ว่าเมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้ว

ห้ามท่านเดินย้อนกลับทางเดิมเนื่องจากจะตัดอายุท่านให้สั้นลงไปอีก 3 วัน เช่นกัน

สะพานต่ออายุที่ “ฮ่องกง

; Each time you cross this bridge your life will be prolonged 3 days

แปลว่า: ทุกครั้งที่คุณข้ามสะพานนี้ชีวิตของคุณจะยืดเยื้อไป 3 วัน

อ้างอิง http://hongkong-guide.blogspot.com/2010/10/repulse-bay.html

 

Leave a Reply