“ปลา” และความเชื่อของชาวจีน

ปลา ถือเป็นสัตว์มงคลสำหรับชวนจีน ความหมายส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง การมีเงินทองล้นหลาม ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ ความมั่งคั่งและแข็งแกร่ง สัญลักษณ์ของผลกำไรหรือผลประโยชน์จากการทำธุรกิจ ดังนั้น ชาวจีนที่ทำธุรกิจการค้าขายจึงมักชอบเลี้ยงปลา หรือมีของประดับตกแต่งที่ทำงาน ของตกแต่งบ้านเกี่ยวกับปลา
– ปลา เป็นสัตว์มงคล เพราะ “ หยู” ที่หมายถึงปลา พ้องเสียงกับคำว่า “หยู” ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์– ปลา ที่เป็นที่นิยม คือ ปลาเงินปลาทอง, ปลาคราฟ (ปลาคาร์ฟ), ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า

 

ปลาคาร์ฟ (ปลาคราฟ) หรือ “หลี่” หมายถึง ผลกำไรหรือประโยชน์ ปลาคาร์ฟ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจ
ภาพปลาคาร์ฟว่ายทวนน้ำ เป็นของมงคลที่นิยมกันมากเช่นกัน เพราะเหมือนกับที่คนจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่าง ๆ นานา เมื่อไรที่มีความตั้งใจ ความพยายามก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

 

ปลาทอง พ้องเสียงกับคำที่หมายถึง “มีทองล้นหลาม” ปลาทองจึงมักจะเป็นของขวัญสำคัญอีกอย่างที่นิยมมอบให้กันในวันมงคลต่างๆ เช่น ภาพปลาทอง ซึ่งนิยมวาดภาพปลาทองและดอกบัวไว้ด้วยกัน ซึ่งหมายถึงทองคำและหยกอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ปลาทองอาจใช้เป็นตัวแทนของคนรักได้ด้วย

 

ภาพปลามังกรว่ายทวนน้ำ เป็นของมงคลที่นิยมกันมากไม่แพ้อย่าอื่นเพราะปลามังกรนั้นเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำเหมือนกันการที่คนเราไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆนานาโดยตามความเชื่อของชาวจีนมีตำนานว่าหากปลามังกรตัวใดสามารถว่ายทวนน้ำไปจนถึงต้นน้ำได้แล้วจะกลายเป็นมังกร

Leave a Reply