เริ่มต้นอีกครั้งกับเทศกาล “กินเจ” 2562 หรือประเพณี “ถือศีลกินผัก” ในแบบลัทธิเต๋า เราเชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยถึงเรื่องราวของการกินเจ ข้อห้าม และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในเวลา 9 วัน 9 คืน เพราะแท้จริงๆ แล้ว เทศกาลกินเจก็มีหลักคิดและจุดประสงค์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ จะพาไปรู้จักพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่หัวใจของการกินเจ ก่อนที่จะไปรู้ลึกถึงวิธีปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

หัวใจของการกินเจ

ในการกินเจ…ว่ากันว่า “การกิน” ที่ทำให้ชีวิตผู้อื่นต้องเดือดร้อนล้มตายนั้น มันอาจมากเกินไป ทั้งๆ ที่มนุษย์กินแต่อาหารพืชผัก ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นการกินเจ จึงตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คือ

1. ไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย มาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตน

2. ไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเลือดของตน

3. ไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเนื้อของตน

ส่วนดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองนั้นหมายถึง การที่เรากินแต่ของที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ก็คือการเบียดเบียนตัวเอง ด้วยการกินเนื้อและเลือดจากสัตว์ที่เป็นอาหาร ที่ผลทางการแพทย์ปัจจุบันพบว่า อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็มีผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน

จุดประสงค์ของการกินเจ คือ

1. กินเพื่อสุขภาพ อาหารเจเป็นอาหารประเภทชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงเวลาหนึ่ง จะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ

2. กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกอันดีงาม ย่อมไม่อาจกินเลือดเนื้อของสัตว์ ซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจ เช่นเดียวกับคน

3. กินเพื่อเว้นกรรม การกินซึ่งอาศัยการฆ่า เพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นอาหารของเรา เป็นการสร้างกรรม แม้ไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อก็เหมือนกับการจ้างฆ่า เพราะถ้าไม่มีคนกิน ก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย

แล้วอาหารเจ…ที่แท้จริงคือ

อาหารเจ คือ อาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง น้ำปลา เจลาติน คอลลาเจน และไม่ปรุงด้วยผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ กระเทียม ต้นหอม หัวหอม หอมแดง หลักเกียว กุยช่าย และผักชี

วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อกินเจ

1. รับประทานอาหารเจ

2. งดอาหารรสจัด ซึ่งหมายถึงอาหารเผ็ด หวานมาก เปรี้ยวมาก เค็มมาก งดผักที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลาย แยกภาชนะสำหรับอาหารเจเท่านั้น

3. รักษาศีลห้า

4. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ ไม่พูดคำหยาบคาย รวมถึงงดการมีเพศสัมพันธ์

6. นุ่งขาวห่มขาวตลอดเทศกาลกินเจ และควรแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ด้วย

ความหมายของสีในเทศกาลกินเจ

1. สีแดง เป็นสีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีสิริมงคล จะเห็นได้ว่าในงานมงคลต่างๆ ของคนจีน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง วันตรุษจีน หรือวันสำคัญต่างๆ

2. สีเหลือง เป็นสีสำหรับใช้ในราชวงศ์ ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้เพียงคน 2 กลุ่มเท่านั้น

กลุ่มแรก คือกษัตริย์ ซึ่งเห็นได้จากหนังจีน เครื่องแต่งกายและภาชนะต่างๆ เป็นสีเหลืองหรือทอง ซึ่งคนสามัญห้ามใช้เด็ดขาด

กลุ่มที่ 2 คืออาจารย์ปราบผี ถ้าท่านสังเกตในหนังผีจีน จะเห็นว่าเขาแต่งกายและมียันต์สีเหลือง

3. สีขาว ตามธรรมเนียมจีน สีขาวคือสีสำหรับการไว้ทุกข์ สีดำที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ เป็นการรับวัฒนธรรมตะวันตก ถ้าท่านสังเกตในพิธีงานศพของจีน จะเห็นลูกหลานแต่งชุดสีขาวอยู่

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว แนะนำว่า ใครที่ตั้งใจกินเจแล้ว ก็ควรทำให้ถูกต้อง จะได้บุญได้กุศลกันอย่างเต็มๆ แต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้น ก็พยายามกันต่อไป เพราะสุขภาพนั้นสำคัญ.

Leave a Reply